Menu Zavrieť

AIslovakIA

AIslovakIA je neutrálna, nezávislá a nezisková platforma, ktorej ambíciou je rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu na Slovensku. Národnú platformu umelej inteligencie (artificial intelligence) – AIslovakIA zastrešuje Centrum pre umelú inteligenciu (ďalej len „CUI“), neziskové záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo transformáciou z občianského združenia slovak.AI.

 Víziou platformy  je  vytváranie priestoru pre aktívnu spoluprácu akademickej obce so zástupcami zamestnávateľov, vládnymi predstaviteľmi, zástupcami medzinárodných inštitúcií, či s jednotlivcami s cieľom plne rozvíjať potenciál umelej inteligencie nielen na Slovensku. 

CUI nadväzuje svojou činnosťou na rámec definovaný dokumentom: „Analýza a návrh možností výskumu, vývoja a aplikácie umelej inteligencie na Slovensku“, ktorý vypracovala Slovenská technická univerzita v Bratislave spolu s tímom odborníkov združených okolo slovak.AI, na základe zadania Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v roku 2019.

Prostredníctvom platformy sú tieto odporúčania naďalej rozvíjané a prepájané s aktuálnymi požiadavkami slovenského trhu, ako aj  očakávaniami zo strany Európskej komisie. CUI tak vytvára priestor pre realizáciu digitálnej transformácie Slovenska a prepájaniu komunity záujemcov o umelú inteligenciu.

Zakladajúcimi členmi sú Americká obchodná komora na Slovensku, IT Asociácia Slovenska a Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Pre viac informácií môžete navštíviť našu stránku https://aislovakia.com/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com