Menu Zavrieť

  Valná hromada AI4SK sa bude konať 14.10. 2021 virtuálne za účasti zaregistrovaných členov do 12.10.2021 s nasledovným programom:

1.Privítanie členov

2.Prednesenie stanov, diskusia a schválenie

3.Prihovor predsedu správnej rady AI-Slovakia ako hlavného partnera AI4SK resp. ďalších

4.Voľba predsedu a podpredsedu OZ AI4EU

5. Diskusia o podpore AI na Slovensku

6. Záver

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com