Menu Zavrieť

•Členom AI4SK môže byť osoba, ktorá sa zaujíma o UI, pracuje s UI alebo vyvíja a skúma umelú inteligenciu

•Členstvo je bezplatné a vzniká zaregistrovaním sa na web stránke združenia a následným potvrdením mailom pri dodržaní GDPR pravidiel pre OZ

• Členstvo môže byť zrušené na základe žiadosti člena a potvrdením z mailu, ktorým je člen v OZ registrovaný

• Najvyšším orgánom AI4SK je valná hromada a Správna rada AI4EU. Predseda správnej rady je predseda OZ. Má jedného podpredsedu pre zastupovanie OZ.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com